ฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นบริเวณกว้าง

  
     ฝนตกหนักน้ำท่วมทั้งที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้น้ำได้เอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหมู่บ้านทั้งที่ 7 ตำบลสันกำแพงและตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง และตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนประสบภัยเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดที่สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานสังกัดกรมชลประทานในพื้นที่เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำและวางมาตรการแก้ไข ทั้งนี้ขณะนี้น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มี 177 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 67 ของความจุอ่าง ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารามี 216 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 82 ของความจุอ่าง ทั้งนี้น้ำที่เอ่อท่วมขณะนี้ไม่ได้มาจากการพร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราแต่อย่างใด เป็นน้ำป่าที่ไหลมาจากน้ำแม่ฮ่องห้า ขณะที่น้ำแม่กวงวิกฤติไม่สามารถรองรับได้เนื่องจากฝนได้ตกลงมาทุกวัน และมีการบุกรุกลำน้ำหลายแห่ง ขณะที่พื้นที่รับน้ำสันกำแพง มีน้ำจากลำน้ำแม่ดอกแดง แม่ปูคา แม่โป่งและแม่ออน ส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนประชาชนดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน โดยให้ท้องถิ่นประสานไปยังนายอำเภอพิจารณานำงบฉุกเฉินออกมาใช้อย่างทันท่วงที
ในช่วงบ่ายวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่สันกำแพง สำหรับมาตรการระยะยาวจะให้ท้องถิ่นเรียกเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ มาพูดคุย กรณีการก่อสร้างหมู่บ้านขวางทางไหลของน้ำเพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขต่อไป
 
19 สิงหาคม 2554 , 15:10 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่