กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้า เพื่อรองรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ผนึกกำลังจัดตั้งศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้า เพื่อเตรียมการรองรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่กำลังจะแล้วเสร็จในระยะอันใกล้
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต ชั้น 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ๆ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะแล้วเสร็จ เพิ่มขีดความสามารถในการเปิดโอกาสทางการตลาดและลดต้นทุนในการกระจายสินค้าเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจะคัดเลือกสินค้าที่มีศักยภาพจากผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเพื่อนำไปจำหน่ายในศูนย์ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 40 ผู้ประกอบการ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมด้านการตลาดของศูนย์ คาดการณ์มีผู้เข้าชมศูนย์ไม่ต่ำกว่า 150,000 คน ยอดจำหน่ายทั้งในศูนย์และผ่านระบบ E-commerce ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 6 เดือน
สำหรับศูนย์แสดงสินค้าภาคเหนือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะนำสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนที่มีศักยภาพมาแสดงและจำหน่าย โดยจะมีการจำหน่ายในระบบ E-commerce หรือจำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วย นับเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ดำเนินการในลักษณะนี้
 
22 สิงหาคม 2554 , 20:45 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่