AIS ขึ้นเหนือ แนะแนวการเตรียมพร้อมในการสมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

  
     AIS ขึ้นเหนือ นำทีมวิทยากรออกแนะแนวการเตรียมพร้อมในการสมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการแนะแนวเตรียมพร้อมในการสมัครงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานบริการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยมี รศ.ดร.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
นายดุลยเดช ชินวัตร ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ เอไอเอส กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวภายใต้กิจกรรม เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิตก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้าสู่การทำงาน ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูง กิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความพร้อมก่อนสมัครงานและพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพพร้อม สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
สำหรับกิจกรรมในงาน นักศึกษาได้มีโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริงเพื่อรับคำแนะนำไปปรับปรุงและพัฒนาตนเอง เพิ่มความสำเร็จในการได้งานทำ เคล็ดลับในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ เทคนิคการเขียนใบสมัครงานอย่างสร้างสรรค์ การเขียนประวัติส่วนตัว การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน การตอบคำถามที่สร้างความประทับใจ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
 
24 สิงหาคม 2554 , 16:25 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่