วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีเฉลิมฉลองโอกาสได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

  
     วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีเฉลิมฉลองโอกาสได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง และรางวัลนักศึกษาพระราชทาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จัดพิธีเฉลิมฉลองแสดงความยินดีในโอกาสที่วิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2553 และนางสาวพันธ์วิรา สวนพลู ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2553 โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ล่าสุดจึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าว โดยได้มีขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานแห่รอบคูเมือง พร้อมพิธีเฉลิมฉลองอย่างสมเกียรติ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติแก่วิทยาลัย
นางสาววิไลรัตน์ เกียรติไชยากรผู้จัดการและผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียกล่าวว่า การเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน นำความภาคภูมิใจมาสู่บุคลากรและนักศึกษาทุกคน เป็นเกียรติยศสูงสุด ที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียจะดำรงไว้ซึ่งคุณค่ามาตรฐานในการจัดการศึกษาและจะน้อมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสร้างบุคลากรมีคุณภาพสู่สังคมไทย
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียก่อตั้งเมื่อปี 2539 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตบุคลากรสายอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานกว่าหมื่นคน ที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหลายครั้งและล่าสุดได้เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ในโอกาสเดียวกันนี้นางสาวพันธ์วิรา สวนพลู นักศึกษารางวัลพระราชทาน ก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติของเทศบาลนครเชียงใหม่ ปี 2553 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาร์เทนเดอร์ชิงแชมป์ภาคเหนือครั้งที่ 23 ของสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือเมื่อปี 2552 และอีกหลายรางวัล ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพายัพ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ
 
24 สิงหาคม 2554 , 16:26 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่