การเคหะเชียงใหม่แจ้งขณะนี้บ้านเอื้ออาทรสันป่าตองซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวยังคงเหลือให้ผู้สนใจซื้อ - เช่า

  
    การเคหะเชียงใหม่แจ้งขณะนี้บ้านเอื้ออาทรสันป่าตองซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวยังคงเหลือให้ผู้สนใจซื้อหรือเช่า เปิดรับการจองถึงวันที่ 4 กันยายน 2554 นี้
นายสอาด พุ่มพฤกษ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย การเคหะเชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัย โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยได้ดำเนินการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง) เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ 21 ตารางวา หนึ่งในโครงการบ้านเอื้ออาทรตามนโยบายดังกล่าว ณ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขายกล่าวว่า ขณะนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง) ซึ่งได้กำหนดราคาเงินสด 390,000 บาท ยังคงมีเหลือที่การเคหะแห่งชาติจะเปิดให้ข้าราชการและประชาชนจองพร้อมทำสัญญา และบางส่วนเปิดให้เช่าเพียงเดือนละ 700 บาท โดยจะเปิดรับจองระหว่าง 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ณ ที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันป่าตอง) ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานขาย 3 โทรศัพท์ 084-3873985
 
25 สิงหาคม 2554 , 16:40 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่