รายการผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ พบประชาชน
  Aaa

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558

  รายการผู้ว่าราชการ จ. เชียงใหม่ พบประชาชน วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558