ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางรินระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดง และหมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์งาม จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
 • วันที่ประกาศ   16/06/2550
 • หมดเขต    24/06/2550
 • อ่าน   772
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294