ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างเมรุเผาศพ, ก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ, ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง อบต.บ้านสหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-9044
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2556
 • หมดเขต    07/06/2556
 • อ่าน   275
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294