ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5348-5222
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2556
 • หมดเขต    28/06/2556
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294