ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
 •     ที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินและการบัญชี ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1253
 • หน่วยงาน    ที่ว่าการอำเภอสารภี ถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/06/2556
 • หมดเขต    24/06/2556
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294