ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ วางท่อลำเหมืองสาธารณะ,วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่องสร้างปรับปรุงหอถังสูง,
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ วางท่อลำเหมืองสาธารณะ,วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่องสร้างปรับปรุงหอถังสูง, วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-3166 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2556
 • หมดเขต    04/07/2556
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294