ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2556
 • หมดเขต    04/07/2556
 • อ่าน   282
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294