ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ในการบริการประชาชนภายในตำบลสบเตียะ จำนวน 5 หมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลสบเตียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ในการบริการประชาชนภายในตำบลสบเตียะ จำนวน 5 หมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลสบเตียะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-2272 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตียะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/06/2556
 • หมดเขต    04/07/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294