ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างฝายคันดิน, จัดซื้อดินลูกรัง, จัดซื้อท่อ พีวีซี
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ ก่อสร้างฝายคันดิน, จัดซื้อดินลูกรัง, จัดซื้อท่อ พีวีซี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5303-4441 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2556
 • หมดเขต    05/07/2556
 • อ่าน   272
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294