ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษต่อเนื่อง
 •     งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร, กระดาษโรเนียว, กระดาษต่อเนื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    งานพัสดุและยานพาหนะ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2556
 • หมดเขต    03/07/2556
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294