ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ดินราชพัสดุ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2556
 • หมดเขต    05/07/2556
 • อ่าน   354
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294