ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุง และก่อสร้างระบบสุขาภิบาลห้องสุขา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุง และก่อสร้างระบบสุขาภิบาลห้องสุขา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179 ต่อ 136 ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุง และก่อสร้างระบบสุขาภิบาลห้องสุขา ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179 ต่อ 136
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/07/2556
 • หมดเขต    05/07/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294