ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ห้อง
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถนนดอยสะเก็ด –บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์นวัตกรรมแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ห้อง , ก่อสร้างรางระบายน้ำ , ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถนนดอยสะเก็ด –บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5782
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ถนนดอยสะเก็ด –บ่อสร้าง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2556
 • หมดเขต    17/07/2556
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294