ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-2630 ต่อ 412
 • หน่วยงาน    ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/07/2556
 • หมดเขต    10/07/2556
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294