ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ จำนวน 2 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ จำนวน 2 รายการ สารเคมีกระป๋องสเปรย์กำจัดยุง จำนวน 10 ,000 กระป๋อง , สารเคมีทากันยุง 25,000 ซอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่0-5321-1048 ต่อ 216
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    19/07/2556
 • อ่าน   307
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294