ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า) จำนวน 2 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้า) จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/07/2556
 • หมดเขต    24/07/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294