ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ (เดิม)
 •     ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพืชไร่ (เดิม) เป็นที่ทำการโครงการศูนย์วิจัยและวัฒนธรรมข้าวล้านนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    18/07/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294