ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System)
 •     สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูล (Backup System) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บ้ัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    19/07/2556
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294