ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (PVC) ชั้น 13.5 ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 120 เมตร ตามแบบแปลน อบต.สบเปิง กำหนด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง (ฝ่ายพัสดุ) องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    30/07/2556
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294