ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่น
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท่าช้าง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    31/07/2556
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294