ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์
 •     โรงเรียนวัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ดังนี้ ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านก้อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดบ้านก้อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    25/07/2556
 • อ่าน   276
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294