ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
 •     โรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา 1 ชุด จำนวน 5 กลุ่มรายการ ผู้สนใจติดต่อ ขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ โรงเรียนวัดน้ำพุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพู
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    25/07/2556
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294