ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ให้เช่าพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือบน
 •     องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เช่าพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือบน (สำนักงานโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์) ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวนเนื้อที่ 336.75 ตารางวา ให้เช่าระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเงื่อนไขการเสนอเช่าพื้นที่ได้ที่ งานบริหารทั่วไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/07/2556
 • หมดเขต    25/07/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294