ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด จำนวน 13 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608 ต่อ 141
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2556
 • หมดเขต    05/08/2556
 • อ่าน   385
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294