ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเื่พื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาเื่พื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2285 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2556
 • หมดเขต    19/08/2556
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294