ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และปรับปรุงระบบการผลิตน้ำ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างติดตั้งปั้มสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า และปรับปรุงระบบการผลิตน้ำ ผูั้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแ่ต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1124
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2556
 • หมดเขต    09/08/2556
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294