ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา จำนวน 4 รายการ
 •     เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าผา จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5382-8435
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/07/2556
 • หมดเขต    07/08/2556
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294