ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หรีือสอบถามได้ที่ 0-5301-0734
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    06/08/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294