ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดสี จำนวน 1 รายการ
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดสี จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4110
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    01/08/2556
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294