ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยเีชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4810
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเีชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    06/08/2556
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294