ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
 •     องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ จ้างออกแบบเขียนแบบปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-1182
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    02/08/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294