ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในกิจการงานหรือโครงการ จำนวน 2 รายการ
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในกิจการงานหรือโครงการ จำนวน 2 รายการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ , ซื้อท่อประปา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    08/08/2556
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294