ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัุสดุการเรียนการสอน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัุสดุการเรียนการสอน จำนวน 102 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7444
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/07/2556
 • หมดเขต    05/08/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294