ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 •     ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ สอบราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยา) สำหรับเครื่องนับเม๋็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740 ต่อ 304
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/07/2556
 • หมดเขต    08/08/2556
 • อ่าน   267
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294