ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน
 •     เืทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เืทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที 5 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-7767
 • หน่วยงาน    เืทศบาลตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/07/2556
 • หมดเขต    05/08/2556
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294