ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือเรียน จำนวน 44 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5398-4159 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/07/2556
 • หมดเขต    14/08/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294