ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทียบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 ระบบ
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตรแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ เทียบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ข่ายประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตรแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-5569 ต่อ 207
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตรแห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2556
 • หมดเขต    01/08/2556
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294