ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง
 •     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ห้องธุรการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1922
 • หน่วยงาน    ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2556
 • หมดเขต    25/08/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294