ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
 •     เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5347-5025
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเวียงพร้าว อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/08/2556
 • หมดเขต    05/08/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294