ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการ
 •     สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2363
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2556
 • หมดเขต    09/08/2556
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294