ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย
 •     คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้สำหรัคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2556
 • หมดเขต    21/08/2556
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294