ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลซื้อรถบรรทุกฉาบผิวแบบสเลอรี่ซีล 10 ล้อ จำนวน 2 คัน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลซื้อรถบรรทุกฉาบผิวแบบสเลอรี่ซีล 10 ล้อ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 053-891500 ต่อ 705
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/08/2556
 • หมดเขต    08/08/2556
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294