ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลนครเพิงค์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังยา และเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-9200 ต่อ 2282
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    15/08/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294