ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายฟิล์มเอ๊กซเรย์
 •     โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ จำหน่ายฟิล์มเอ๊กซเรย์ ของผู้รับบริการด้านรังสีเทคนิค ที่ขาดการติดต่อขอรับบริการ ของโรงพยาบาลฯ ออกมาจำหน่าย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานรังสีเทคนิค โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1192
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสันทราย ต.หนองหาร อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    15/08/2556
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294