ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง พัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/08/2556
 • หมดเขต    26/08/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294